Bezoeker opeens tonnen rijker na vondst bij ‘Tussen Kunst en Kitsch’

In het televisieprogramma ‘Tussen Kunst & Kitsch’ wordt de fascinerende wereld van kunst en erfstukken verkend door middel van taxaties. Terwijl het programma niet altijd spectaculaire vondsten laat zien, zijn er toch momenten waarop iets bijzonders aan het licht komt, zoals het recente geval van een waardevol getijdenboek.

Het betreffende getijdenboek, dat dateert uit 1448, diende als een verzameling handgeschreven gebeden die vroeger werden gebruikt toen religie een centrale rol speelde in het dagelijks leven. Het was een tijd waarin boeken nog met de hand werden geschreven, voordat de boekdrukkunst zijn intrede deed. Slechts de welgestelden konden zich destijds gedrukte boeken veroorloven, terwijl anderen hun toevlucht zochten tot handgeschreven exemplaren, zoals het getijdenboek.

De vrouw die dit getijdenboek ter taxatie aanbood, had het geërfd van haar schoonvader, die het ooit op een veiling had verworven en zorgvuldig bewaarde. Het boekje biedt niet alleen een inkijkje in het religieuze leven van die tijd, maar onthult ook details over het kloosterleven en de gebruiken rondom het gebed. Het specifieke exemplaar werd ooit gebruikt in het klooster van de St. Gommaruskerk in Enkhuizen, dat na de Reformatie door de Calvinisten werd overgenomen en de naam Westerkerk kreeg.

Kijk de beelden op de volgende pagina!

Latest Posts

POpulair