Schoonspringen, wat een heerlijke sport!

Schoonspringen is een sport waarbij zo mooi mogelijk vanaf een plank of platform in het water moet worden gesprongen. Hierbij kunnen (combinaties van) salto’s en schroeven worden gemaakt. De beoordeling vindt plaats door vijf of zeven juryleden met cijfers die met een halve punt oplopen van 0 (geheel mislukt) tot en met 10 (zeer goed).

Er wordt gesprongen vanaf 1- en 3-meterplanken en van de 5-, 7½- en 10-metertoren. De gemaakte sprong wordt beoordeeld aan de hand van punten. Van invloed zijn de factoren: techniek, elegantie, souplesse, hoogte, afstand en netheid. In 1994 werd ook het synchroonspringen geïntroduceerd. Hierbij springen twee spring(st)ers gelijktijdig van een plank of platform en maken dan synchroon dezelfde sprong.

Zie de heerlijke beelden op de volgende pagina!

Latest Posts

POpulair